Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op verschillende peilers: Lebbeke in beweging, Wonen in Lebbeke, Lebbeke leert, Lebbeke werkt, Lebbeke zorgt, Lebbeke ontspant en Lebbeke funcioneert.