Charlotte De Smet

Gemeenteraadslid, Fractieleider gemeenteraad

    Charlotte De Smet is 28 jaar en dochter van voormalig schepen Kris De Smet. In het dagelijkse leven is zij advocaat aan de balie van Dendermonde. In 2012 werd zij voor het eerst verkozen als OCMW-raadslid. Zij was het jongste raadslid in de raad en tevens voorzitster van de werkgroep ‘Lokaal Sociaal Beleid’ waar zij de vele initiatieven die er worden genomen, mee ondersteunde.
    De voorbije 6 jaar heeft zij dan ook kennis kunnen maken met wat allemaal leeft in onze gemeente. In de toekomst wil zij een aanspreekpunt blijven voor de jeugd, jonge gezinnen en mensen die het moeilijker hebben in onze gemeente. Zij wil zich tevens focussen op een infrastructuur voor de jeugd en verenigingen, een nieuw woonzorgcentrum en de veiligheid in onze gemeente.
    In haar vrije tijd is zij zangeres van de coverband Blue Tone Lypps en stond zij meermaals op het podium van ons kerstdorp.