Guido Van Herreweghe

Gemeenteraadslid

    In de volgende bestuursperiode komen er een aantal zware punten op het programma. In eerste instantie moeten we voor een nieuw woon-zorgcentrum gaan. Een woon-zorgcentrum dat met inbreng van privégelden gerealiseerd wordt zodat de impact op de begroting minimaal is. De uitbating en zorg moeten in handen blijven van de gemeente. Ook moeten we oog hebben voor de verdoken armoede in onze gemeente en bijstaan waar kan. Bijkomende sociale huurwoningen zullen meer dan nodig zijn en hier staan reeds een aantal projecten op stapel. Op gebied van informatica moeten we met de modernste technologieën kunnen werken. Hiervoor wordt een glasvezelnetwerk aangelegd zodat het personeel in gelijk welk gemeentegebouw met zeer hoge snelheid informatie kan verwerken. Voet en fietspaden beter onderhouden en vernieuwen en aanbrengen waar kan moet een prioriteit zijn en dit eerder dan geld uit geven voor het verwezenlijken van nieuwe RUP's die ten koste zijn van onze landbouwers of aan zaken waar slechts gedeelte van onze inwoners baat bij hebben, ik denk hier aan de opnames van Ment tv.