Jan Vanderstraeten

Schepen

    Jan Vanderstraeten is in het dagelijks leven adviseur defensie en justitie van vicepremier Kris Peeters. In het verleden was hij advocaat aan de Brusselse balie. Hij studeerde rechten aan de UGent en Fiscaliteit aan de UAntwerpen. In juni studeerde hij af aan het Koninklijk hoger instituut voor defensie waar hij de hogere veiligheidsstudies volgde. Jan woont in de Opstalstraat in heizijde, maar verhuist binnenkort naar de Rooien. Ondanks zijn jeugdige leeftijd beschikt Jan reeds over een goede dossierkennis. Speerpunten voor Jan zijn het nieuwe woonzorgcentrum en een nieuwe infrastructuur voor de jeugd. Daarnaast wil hij werken aan volledig nieuw mobiliteitsplan waarbij de aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staat.