Johan Hiel

  Getrouwd met Danielle Uyttersprot en vader van Emma, Jef, Stan en Ruth.
  Politiek is niet het enige dat met de paplepel werd doorgegeven. Ook vrijwillige inzet voor verenigingen en school kregen we van thuis mee. Geen grote woorden, maar gedreven inzet en spreken met dossierkennis.
  Zowel vanuit mijn gezinsleven als vanuit mijn beroepsleven als leerkracht te Buggenhout gaat mijn aandacht vooral uit naar alles wat met het gezin en vooral de jeugd te maken heeft.

  Mijn inzet bij verschillende verenigingen maakt dat ook het verenigingsleven en haar noden hoog op mijn agenda staan.
  Concreet betekent dit :

  • Aandacht voor een mobiliteitsplan met aandacht vooral voor de jonge weggebruiker als fietser of voetganger, zonder de andere weggebruikers te vergeten
  • Veilige wegen van en naar school.
  • Verdere ondersteuning van de Lebbeekse (jeugd)bewegingen
  • Uitgaan voor de jeugd in de eigen gemeente
  • Voldoende en betaalbare kinderopvang en zorg voor senioren
  • Betere dienstverlening in alle dorpskernen door laagdrempelige buurthuizen