Klaas Keppens

Sectievoorzitter Lebbeke Centrum-Heizijde-Heilig Kruis

    Klaas KEPPENS, deze 53-jarige ingenieur, geboren en getogen Lebbekenaar , jongste telg van wijlen kunstschilder en onderwijzer Juul Keppens, is fier zich kandidaat te kunnen stellen op de CD&V lijst met vernieuwing. Als aandachtspunten voor de komende legislatuur wil hij zeker meer kansen voor fietsers en voetgangers, de opmaak van een allesomvattend mobiliteitsplan, grote ondersteuning van de lokale handel, vergroening van de dorpskernen en behoud open ruimtes, veiligheid aan de schoolpoorten, … Nog werk genoeg te doen. En uiteraard houdt hij graag vast aan onze waarden en normen.