Roger Meert

Afdelingsvoorzitter CD&V Lebbeke-Wieze-Denderbelle

  Deze 66-jarige uit de Kakemanstraat in Heizijde werkte voor de Vlaamse overheid en was tot twee jaar terug algemeen directeur van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Aansluitend op zijn professionele loopbaan maakt hij thans deel uit van diverse schoolbesturen waarbij hij zich verder blijft inzetten om enerzijds elk kind dié zorgen te geven die het nodig heeft anderzijds het beeld van de leraar als maatschappelijk gewaardeerde professional, verder te versterken.
  Daarnaast is Roger vandaag ook actief als voorzitter bij OKRA in Heizijde, waar hij zich inzet voor de belangen van onze 55+’ers zodat deze actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Hij doet dit ondermeer in het overlegplatform “Vervoerregio Aalst” en Verkeersplatform Lebbeke waarbij enerzijds de mobiliteit, anderzijds de verkeersveiligheid zoals de verbetering van de voet- en fietspaden, hem nauw aan het hart liggen.
  Daarnaast is betaalbare zorg voor hem een speerpunt door o.m. de vinger aan de pols te houden wanneer er in de gemeente plannen worden gesmeed voor de oprichting van een commercieel rusthuis.
  Roger heeft aandacht voor verenigingen die dreigen hun lokale ontmoetingsruimtes te zien verkommeren of erger, te verliezen.
  Daarnaast is hij ook ondervoorzitter bij de volkstuinders in de Minnestraat.
  Roger is gehuwd met Danny Leon, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.
  Met zijn quote: “Uw zorg, mijn zorg” weet u waar hij voor staat.