Rosa Ravijts

Administratief secretaris afdeling CD&V Lebbeke-Wieze-Denderbelle

    Rosa Ravijts, is 43 jaar, gehuwd met een ondernemer en moeder van 4. Ze staat voltijds ten dienste als CM-Consulente.
    Als moeder droom ik ervan dat mijn kinderen veilig naar school en station kunnen fietsen. De aanleg van fietssugestiestroken, maar ook degelijk onderhoud van bestaande fietspaden is nodig! Zo stimuleren we medeburgers om vaker op de fiets te springen!

    (Ook erkenning van o-zo-nodige vrijwilligers is belangrijk. Zowel verenigingen als individuele zorgdragers hebben baat bij ondersteuning en dienstverlening.)
    Als inburgeringscoach vind ik het ook heel belangrijk om nieuwe inwoners zo veel mogelijk in het Nederlands te onthalen. Enkel door onze taal te dagdagelijks te oefenen is integratie mogelijk. Zo verkleint de drempel naar opleidingen en de arbeidsmarkt.
    Zelf woon ik in een warme buurt, en ik wens ook iedere Lebbekenaar een 'warme' buurt toe. Een goeiedag of een boodschap voor elkaar doen, brengt ver'warming'!