Virginie Cohen

    Deze 75- jarige Directie Secretaresse, is een pittige en actieve dame, die haar hart 21 jaar geleden verloor aan LEBBEKE. Komende uit het Brusselse, heeft zij een verrassende aangename gemeente ontdekt, en met geweldige buren kennis gemaakt .Na de stopzetting van haar beroepsactiviteit, is zij als vrijwilliger in het Lebbeeks Verenigingsleven gestapt en werd Bestuurslid en later Teamleider van OKRA Lebbeke O.L.V. (Centrum) , functie die zij al 11 jaar uitoefent. Als vrijwilliger is zij ook actief bij andere activiteiten bv. Verkeersplatform , Senioren Adviesraad, OKRA Regioraad , ….
    Met deze rijke ervaring gaan haar speerpunten vooral uit naar het Seniorenbeleid in Lebbeke , door bv. de oprichting van een Gemeentelijk Dienstencentrum, die de toegankelijkheid tot de gemeentelijke diensten voor ouderen eenvoudiger maakt ,maar ook denkt zij aan een beter aangepast Mobiliteitsplan , zodat Senioren het openbaar vervoer maximaal kunnen gebruiken om ten volle te genieten van het sociale en cultureel aanbod , zowel in het centrum als in de verschillende dorpskernen of deelgemeenten, ….
    Zij wil zich ten volle inzetten voor de Senioren met de hulp van jullie allemaal
    Virginie Charlotte Cohen